Wat is robots.txt?

door | 25-01-2024

Een robots.txt bestand is een tekstbestand dat webmasters maken om zoekmachine crawlers (robots) instructies te geven over welke pagina’s op hun website gecrawld mogen worden. Dit bestand is onderdeel van het Robots Exclusion Protocol (REP), dat de regels bepaalt voor hoe robots het web mogen crawlen, toegang hebben tot content en die content aan gebruikers kunnen tonen. Met een robots.txt bestand kunnen webmasters specifieke gedragingen van zoekmachines beheren en controleren. Het is belangrijk om te weten dat een robots.txt bestand geen mechanisme is om een webpagina uit de zoekresultaten van Google te houden. Om een pagina uit de zoekresultaten te halen, moet je gebruik maken van andere methoden zoals noindex of het beveiligen van de pagina met een wachtwoord.

Belangrijkste punten om te onthouden

  • Een robots.txt bestand is een tekstbestand dat webmasters gebruiken om zoekmachine crawlers instructies te geven over welke pagina’s op hun website gecrawld mogen worden.
  • Het bestand maakt deel uit van het Robots Exclusion Protocol (REP) en beheert de regels voor het crawlen en indexeren van websites.
  • Met een robots.txt bestand kunnen webmasters specifieke gedragingen en toegangsregels voor zoekmachines bepalen.
  • Een robots.txt bestand is geen manier om een pagina uit de zoekresultaten van Google te verwijderen.
  • Voor het uitsluiten van pagina’s uit de zoekresultaten zijn andere methoden zoals noindex of wachtwoordbeveiliging nodig.

Robots.txt en SEO

Robots.txt is een belangrijk bestand voor SEO-specialisten vanwege de directe link met zoekmachine crawlers. Voor SEO is het essentieel dat de belangrijke pagina’s van een website toegankelijk zijn en geïndexeerd kunnen worden, terwijl minder belangrijke pagina’s geen aandacht van crawlers krijgen. Met behulp van een robots.txt bestand kunnen specifieke pagina’s of mappen worden uitgesloten van crawlen en indexeren, waardoor de SEO-optimalisatie van de website verbeterd kan worden.

Het robots.txt bestand helpt zoekmachine crawlers de juiste pagina’s op een website te vinden, terwijl minder belangrijke pagina’s niet worden gecrawld. Dit zorgt ervoor dat de belangrijkste content van een website beter zichtbaar is voor zoekmachines en helpt bij het verbeteren van de ranking in zoekresultaten. Door pagina’s die niet relevant zijn voor SEO uit te sluiten, kunnen crawlers efficiënter de belangrijkste pagina’s van een website indexeren.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het volgen van de richtlijnen in een robots.txt bestand afhankelijk is van de zoekmachine, aangezien deze ervoor kan kiezen om bepaalde delen van het bestand te negeren. Daarom is het belangrijk om de regels en gedragscodes van zoekmachines met betrekking tot het gebruik van robots.txt bestanden in acht te nemen om ervoor te zorgen dat de website optimaal wordt gecrawld en geïndexeerd.

Belangrijke pagina’sToegankelijkGeïndexeerd
ContactJaJa
Productpagina’sJaJa
BlogJaJa
PrivacybeleidJaJa
Algemene voorwaardenJaJa

Door gebruik te maken van een goed geconfigureerd robots.txt bestand kunnen website-eigenaren ervoor zorgen dat belangrijke pagina’s toegankelijk zijn voor zoekmachine crawlers en correct worden geïndexeerd. Zo kunnen ze de zichtbaarheid van de website in zoekresultaten vergroten en zorgen voor een betere gebruikerservaring.

Let op: een robots.txt bestand is geen garantie dat pagina’s niet worden geïndexeerd. Sommige zoekmachines kunnen ervoor kiezen om pagina’s te indexeren ondanks de uitsluitingsregels in het bestand. Het is daarom belangrijk om ook andere technieken te gebruiken, zoals het gebruik van noindex-tags, om ervoor te zorgen dat niet-belangrijke pagina’s niet worden geïndexeerd.

SEO robots crawl

User-agents en Robots.txt

Een robots.txt bestand speelt een belangrijke rol in het beheer van een website en de interactie met zoekmachines. Hiermee kunnen specifieke instructies worden gegeven aan zoekmachine crawlers, ook wel User-Agents genoemd, over hoe ze de website moeten crawlen en indexeren. Door dit bestand kunnen webmasters controle uitoefenen over het gedrag van verschillende zoekmachines bij het verkennen van hun website.

Elke zoekmachinecrawler heeft zijn eigen User-Agent, zoals Googlebot, Bingbot, Slurp en Baiduspider. Deze User-Agents hebben elk hun eigen regels en gedragingen bij het crawlen van een website. Met behulp van specifieke regels kunnen webmasters aangeven hoe elke User-Agent moet omgaan met hun website. Dit stelt hen in staat om gedetailleerde richtlijnen in te stellen en de crawlfrequentie, toegang tot specifieke delen van de website en de indexering van content te beheren.

Door User-Agents in het robots.txt bestand te definiëren en specifieke regels voor elke User-Agent in te stellen, kunnen webmasters de manier waarop zoekmachines hun website crawlen optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer bepaalde delen van de website gevoelig zijn voor veel verkeer en het besparen van crawlbudget prioriteit heeft, of wanneer webmasters belangrijke pagina’s willen laten indexeren door specifieke zoekmachines.

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe User-Agents in een robots.txt bestand kunnen worden opgenomen:

User-AgentDisallow
Googlebot/geheime-pagina
Bingbot/geheime-map/
*/admin/

In dit voorbeeld wordt de pagina “/geheime-pagina” uitgesloten van crawlen door Googlebot, de map “/geheime-map/” wordt uitgesloten van crawlen door Bingbot, en de map “/admin/” wordt uitgesloten van crawlen door alle andere User-Agents.

TIP: Zorg ervoor dat je de User-Agents van zoekmachines die je wilt uitsluiten goed controleert en gebruikt. Onjuiste instellingen kunnen leiden tot onverwacht gedrag en problemen met de indexering van je website.

User-agents en Robots.txt

Voorbeeld robots.txt

Een robots.txt bestand kan worden opgebouwd door per User-Agent aan te geven welke regels er gelden. Je kunt dit doen door alle User-Agents aan te spreken middels een *, of door de User-Agent specifiek te benoemen. Hieronder vind je een voorbeeld van een robots.txt bestand voor een WordPress website:

User-Agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-includes/
Disallow: /wp-content/plugins/
Disallow: /wp-content/themes/
Disallow: /author/
Disallow: /category/
Disallow: /tag/
Disallow: /archives/

User-Agent: Googlebot
Disallow: /private/

Dit voorbeeld laat zien hoe je specifieke regels kunt instellen voor verschillende User-Agents. In dit geval worden alle User-Agents geblokkeerd voor toegang tot de wp-admin, wp-includes, wp-content/plugins, wp-content/themes, author, category, tag en archives mappen. Daarnaast wordt de Googlebot specifiek uitgesloten van toegang tot de private map.

Het is belangrijk om de regels in een robots.txt bestand zorgvuldig op te stellen, zodat zoekmachine crawlers de juiste instructies ontvangen. Op deze manier kun je bepalen welke delen van je website wel of niet gecrawld en geïndexeerd mogen worden. Dit is essentieel voor het optimaliseren van de zichtbaarheid en vindbaarheid van je website in zoekmachines.

robots.txt voorbeeld

Veelgemaakte fouten met robots.txt

Er worden vaak fouten gemaakt bij het gebruik van een robots.txt bestand, wat grote gevolgen kan hebben voor de website en het verkeer. Enkele veelvoorkomende fouten zijn onder andere het niet correct uitsluiten van privé bestanden, het incorrect instellen van een disallow regel waardoor bepaalde bestanden of pagina’s toch in de zoekresultaten verschijnen, of het uitsluiten van delen van de website die juist getoond moeten worden in de zoekresultaten. Het is ook belangrijk om absolute URLs en URLs met een trailing slash correct te gebruiken in een robots.txt bestand, en ervoor te zorgen dat de robots.txt in de root van het domein staat.

Wanneer je een robots.txt bestand maakt, moet je er zeker van zijn dat je alle fouten vermijdt die de indexatie en zichtbaarheid van je website kunnen beïnvloeden. Hier zijn enkele veelvoorkomende fouten waar je op moet letten:

  1. Niet correct uitsluiten van privé bestanden: Het is belangrijk om gevoelige informatie, zoals privé bestanden, uit te sluiten van indexatie door zoekmachines. Deze bestanden kunnen persoonlijke gegevens bevatten die niet publiekelijk toegankelijk moeten zijn. Zorg ervoor dat je de juiste disallow regels instelt om deze bestanden te beschermen.
  2. Incorrect instellen van een disallow regel: Een disallow regel wordt gebruikt om bepaalde bestanden of pagina’s uit te sluiten van crawlen en indexeren. Het is belangrijk om deze regels correct in te stellen om te voorkomen dat zoekmachines toch toegang hebben tot pagina’s die niet zichtbaar moeten zijn in de zoekresultaten. Controleer de syntax en zorg ervoor dat je de juiste URL-patronen hebt opgegeven.
  3. Uitsluiten van delen van de website die juist getoond moeten worden: Soms kan het gebeuren dat webmasters per ongeluk belangrijke delen van de website uitsluiten van indexatie. Dit kan ertoe leiden dat deze pagina’s niet worden getoond in de zoekresultaten, wat de zichtbaarheid van de website kan verminderen. Controleer de disallow regels zorgvuldig en zorg ervoor dat je alleen de juiste pagina’s uitsluit.
  4. Onjuist gebruik van absolute URLs en URLs met een trailing slash: In een robots.txt bestand moet je absolute URLs gebruiken om specifieke pagina’s aan te geven. Hiermee voorkom je verwarring en zorg je ervoor dat de zoekmachine de juiste pagina’s kan vinden en uitsluiten. Daarnaast moet je URLs met een trailing slash (bijvoorbeeld “/folder/”) correct gebruiken om alle pagina’s in een map uit te sluiten. Let ook op het gebruik van hoofdletters en kleine letters in de URLs, omdat zoekmachines hoofdlettergevoelig kunnen zijn.

Een correct geconfigureerd robots.txt bestand is essentieel voor een goede indexatie en zichtbaarheid van je website. Zorg ervoor dat je de richtlijnen en best practices volgt om fouten en problemen te voorkomen. Met een goed beheerd robots.txt bestand kan je de crawlers van zoekmachines sturen en ervoor zorgen dat je website optimaal wordt geïndexeerd.

robots.txt fouten

Conclusie

Een robots.txt bestand is een belangrijk onderdeel van het sitebeheer en de SEO optimalisatie van jouw website. Met dit bestand kun jij specifieke instructies geven aan de zoekmachine crawlers over hoe ze jouw website moeten crawlen en indexeren. Het is essentieel dat je de richtlijnen en best practices volgt bij het maken en gebruiken van een robots.txt bestand om fouten en problemen te voorkomen.

Door een correct geconfigureerd robots.txt bestand te gebruiken, kun je de vindbaarheid en zichtbaarheid van jouw website in zoekmachines verbeteren. Hierdoor kunnen jouw pagina’s makkelijker gevonden worden door gebruikers en potentiële klanten. Het is belangrijk om te begrijpen dat de impact van een robots.txt bestand afhankelijk is van de zoekmachine en de User-Agents die zij gebruiken. Het is daarom aan te raden om altijd de laatste richtlijnen van de zoekmachines op te volgen.

Als je wilt dat bepaalde pagina’s of mappen niet worden gecrawld en geïndexeerd, kun je specifieke regels opstellen in jouw robots.txt bestand. Door belangrijke pagina’s juist toegankelijk en geïndexeerd te houden, terwijl minder belangrijke pagina’s worden uitgesloten, kun je de SEO-optimalisatie van jouw website verder verbeteren.

Zorg er altijd voor dat jouw robots.txt bestand zich in de root van jouw website bevindt en dat URLs correct worden gebruikt, inclusief de trailing slash indien nodig. Hiermee voorkom je eventuele fouten en zorg je ervoor dat zoekmachines jouw website goed kunnen crawlen.

 

FAQ

Wat is een robots.txt bestand?

Een robots.txt bestand is een tekstbestand dat webmasters maken om zoekmachine crawlers instructies te geven over welke pagina’s op hun website gecrawld mogen worden. Het is onderdeel van het Robots Exclusion Protocol (REP) en bepaalt de regels voor het crawlen, toegang hebben tot content en het tonen van content aan gebruikers.

Hoe helpt een robots.txt bestand bij SEO?

Een robots.txt bestand is belangrijk voor SEO-specialisten omdat het hen in staat stelt om specifieke pagina’s of mappen uit te sluiten van crawlen en indexeren. Hierdoor kan de SEO-optimalisatie van de website verbeterd worden, aangezien belangrijke pagina’s toegankelijk en geïndexeerd kunnen worden, terwijl minder belangrijke pagina’s geen aandacht van crawlers krijgen.

Wat zijn User-Agents in relatie tot robots.txt?

User-Agents zijn zoekmachinecrawlers zoals Googlebot, Bingbot, Slurp en Baiduspider. Elk van deze User-Agents heeft zijn eigen regels en gedragingen bij het crawlen van een website. Met behulp van een robots.txt bestand kunnen specifieke regels worden ingesteld voor User-Agents, waardoor webmasters controle kunnen uitoefenen over het crawlen en indexeren van hun website door verschillende zoekmachines.

Hoe moet een robots.txt bestand worden opgebouwd?

Een robots.txt bestand kan worden opgebouwd door per User-Agent aan te geven welke richtlijnen er gelden. Dit kan gedaan worden door alle User-Agents aan te spreken middels een * of door de User-Agent specifiek te benoemen. Hierdoor kunnen webmasters per zoekmachinecrawler specifieke gedragingen beheren en controleren.

Welke fouten worden vaak gemaakt bij het gebruik van een robots.txt bestand?

Veelvoorkomende fouten zijn onder andere het niet correct uitsluiten van privé bestanden, het incorrect instellen van een disallow regel waardoor bepaalde bestanden of pagina’s toch in de zoekresultaten verschijnen, of het uitsluiten van delen van de website die juist getoond moeten worden in de zoekresultaten. Het is ook belangrijk om absolute URLs en URLs met een trailing slash correct te gebruiken in een robots.txt bestand, en ervoor te zorgen dat de robots.txt in de root van het domein staat.

Wat is de rol van een robots.txt bestand in sitebeheer en SEO optimalisatie?

Een robots.txt bestand is een belangrijk onderdeel van het sitebeheer en de SEO optimalisatie van een website. Door middel van een robots.txt bestand kunnen webmasters specifieke instructies geven aan zoekmachine crawlers over het crawlen en indexeren van hun website, waardoor de vindbaarheid en zichtbaarheid in zoekmachines verbeterd kan worden.

Anker tekst

Wat is anker tekst?

Een anker tekst, ook wel anchor tekst genoemd, is de tekst waarmee een link gekoppeld is. Het is een klikbare tekst die verwijst naar een andere...

Domeinextensie

Wat is een domeinextensie?

Een domeinextensie, ook wel achtervoegsel genoemd, is het laatste deel van een domeinnaam dat na de punt komt. Het is het hoogste niveau van een...

CAPTCHA

Wat is CAPTCHA?

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) is een veiligheidsmaatregel die gebruikt wordt om te testen...

Pop-up

Wat is een pop-up?

Een pop-up is een nieuw venster dat boven op een ander venster verschijnt. Het is meestal kleiner dan het al aanwezige venster. Pop-ups kunnen...

Sitemap

Wat is een sitemap?

Een sitemap is een pagina met een lijst van alle pagina's op een website. Er zijn twee typen sitemaps - één voor bezoekers en één voor...

Redirect

Wat is een redirect?

Een redirect is een manier om zowel zoekmachines als gebruikers naar een andere URL te sturen dan de oorspronkelijke aangevraagde URL. Het wordt...

HTTPS

Wat is HTTPS?

HTTPS staat voor Hypertext Transfer Protocol Secure en is een beveiligde manier om data te versturen via het internet. Met HTTPS wordt informatie...

Crawler/Spider

Wat is een crawler/spider?

Een crawler, ook wel bekend als spider of webcrawler, is een softwareprogramma dat het internet systematisch doorzoekt en gegevens verzamelt....

Landingpagina

Wat is een landingpagina?

Een landingpagina is een webpagina die specifiek wordt bezocht als gevolg van zoekmachineoptimalisatie of een advertentiecampagne. Het doel van...

Professionele website laten bouwen?

Of een webshop, kan natuurlijk ook.